Goddagens!

Nu ska ni få höra den här bilden.

Det här är Lea och hon går i Simons klass. Lea är förtjust i Simon och vill bli ihop med honom.

Lea och Simon