Här är fortsättningen av Carl och apan.

CarlochApanSid2