Nu har lagt in texten så att man kan se vad som ska hända på olika serierutor. Så här se det ut.

Hugo och Isabelle

Nästa steg blir att göra om dom berättande rutorna till pratbubblor.