Matthew och Chuck är nära släkt med varandra. Chuck och Matthew är bröder.

Matthews bror Chuck bor i en annan liten stad, han kommer på besök hos Matthew.

Matthew och Chuck