Personlighet:Toyotomi-arméns mest våldsamma och logiska är känd för att han är extremt artig, flitig och effektiv med sitt arbete, som specialiserat sig på att fylla i de rutinmässiga, dagliga uppgifterna Hideyoshi försummar ofta!