Det är lätt att välja ninjas väg , men svårare att hålla sig kvar på den. Ninjalärlingar måste följa ett antal principer . .  .

1. Stegvis utveckling

Börja med enkla uppdrag och långsamma övningar, och öka gradvis svårighetsgrad och hastighet. Ninjor störtar inte in i saker utan låter var sak ta sin tid.

2. Kontinuitet

Regelbunden och systematisk träning utan utdragna avbrott är nyckeln till effektiv  träning. Ninjor övar var dag utan undantag, och följer sitt träningsschema.

3. Måttfullhet

För att lyckas med träningen måste ninjan iaktta måttfullhet med världsliga njutningar. Äter man för mycket eller sitter för ofta framför tv :n blir träningen mindre effektiv.

4. Självbehärskning och återhållsamhet

Försöker att hålla dig lugn och målinriktad i alla situationer. Inte ens under de mest extrema förhållanden kan ninjor ge efter för känslor som tvivel , rädsla eller vrede.

5. Disciplin och artighet

Bete dig så ordningnssamt ,  disciplinerat och flitigt du kan. Det är bara därigenom en lärling visar sann respekt för sin lärare och för konsten dom lär ut.