Lolirock magical cirkeln

Ephedia är den magiska planeten där de magiska karaktärerna i berättelsen levde / har sitt ursprung samt namnet på den härskande världen. Det har olika egenskaper från jorden, som flytande kristalllandskap och kristaller inbäddade i stenar, träd och till och med i deras vattenformer. Planeten är uppdelad i flera riken men styrs av en huvudstad som också heter Ephedia. Den kungliga familjen Ephedia styr över de andra kungariket eller vasalriken. Hittills har bara fyra områden namngivits;
Varje rike har sin egen härskande familj. Landet är också hem för kristallkallare eller magiska användare. Royalties är kända kristall kallare, med olika trollformler som manipulerar kristallbildning och andra fantastiska feats som inte nödvändigtvis innebär att skapa kristall. Men det finns också onda magiska användare som kallas Black Crystal Summoners. Den största Black Crystal Summoner är Gramorr, som har behärskat magin på hög nivå som gjorde honom till en kraft att räkna med. Nästan alla Ephedias riker besegrades av Gramorr medan de fängslades i Ephedias slott genom drottningens bearbetningar, använd Ephedias krona och skickade sina orakelstenar på jorden.