Reinkarnation

Illustration av reinkarnation i hinduisk konst .

I jainismen reser en själ till någon av de fyra tillstånden efter döden beroende på dess karmas .

Reinkarnation är den filosofiska eller religiösa övertygelsen att den icke-fysiska kärnan i ett levande varelse startar ett nytt liv i en annan fysisk form eller kropp efter biologisk död . Det kallas också återfödelse eller transmigration.

Reinkarnation är en central grund för indiska religioner , nämligen jainism , buddhism , sikhism och hinduisma , även om det finns hinduiska grupper som inte tror på reinkarnation men tror på ett liv efter livet . Det är en esoterisk övertygelse i många strömmar av ortodoks judendom och finns (i olika former) i vissa övertygelser om nordamerikanska infödda och vissa inhemska australier (medan de flesta tror på en efterlivet eller en andvärld). En tro på återfödelse / metempsychosis hölls av grekiska historiska figurer, såsom Pythagoras , Sokrates och Platon . Det är också en tro på olika moderna religioner. Även om majoriteten av valörerna inom kristendomen och islam inte tror att individer reinkarnerar, hänvisar vissa grupper inom dessa religioner till reinkarnation; Dessa grupper inkluderar de vanligaste historiska och samtida anhängare av katarer , alawiter , druuser , och rosikrukerna . [10] De historiska förhållandena mellan dessa sekter och trosuppfattningen om reinkarnation som kännetecknade Neoplatonism , Orphism , Hermeticism , Manicheanism och Gnosticism från romertiden samt de indiska religionerna har varit föremål för ny forskning. Under de senaste decennierna har många européer och nordamerikaner utvecklat ett intresse för reinkarnation, och många samtida verk nämner det.