Vol 5; Talets of Moonshadow, Epedian, Starling`s secret!

Hennes hjärta är instängd för förbannsele på grund av Naraku men gänget hittar det ovanligt chockade sanningen; att Blaze är en moon shadow som binder mellan 3 av 3 Epedian och Starling sedan hennes föddes på grund av Blazes släkt som mest särskild kraftfull moonshadow elf, en av alla sex lopp i längsta över 5000 år, vännerna bestämmer attt ta reda på sanningen!

Vol 6;