Vol 5; Talets of Evolved och Starling`s secret!

Hennes hjärta är instängd för förbannsele på grund av Naraku men gänget hittar det ovanligt chockade sanningen; att Blaze är Starling, Evolved och Elve som mixar i hennes DNA vid Blazes reination! Under tiden ser en ovanligt drakar som svävar sina stolta vingar i högt uppe i blå för att ge Blaze ett prov!

Vol 6;