Ryszard är  kvinnliga i huvudpersonen i My StarLove Knight. Efter att ha dött av en okänd orsak reinkarnerade hon sig till en halv hunddemon och Thunder Dracyan och Cobalt Ström Wing i en okänd värld som hade ett vagt minne av sitt tidigare liv i sin tidigare värld, hon är ledare för StarLove Knight!