CV

Utbildning:

Lernia, 2011, Administrativ utbildning Ekonomi, marknadsrätt, arbetsrätt och marknadsföring.

Komvux, 2006, Fristående gymnasiekurser Kemi A-B, Biologi A-B, Historia B samt Engelska C.

Lernia, 2003-2004, MedicHus Fastighetsskötarutbildning Ellära, VVS, Vitvaror, Grön yte skötsel samt allmän ytskötsel.

Hammarskolan 1997-2000 Estetisk konst och form Gymnasieutbildning i konst och formgivning.

Arbetserfarenheter:

KarriärKraft, 2013-pågår, Handledare Marknadsföring och handledning inom LSS.

Föreningen Kretsloppet, 2011-2013, Arbetsledare Ansvarig för marknadsföringen av Nostalgicum museum och CoCo Kanel second hand.

TNS SIFO 2010, Intervjuare Dansk/Svensk telefonintervjuare riktad mot företags undersökningar.

StudentConsulting AB, 2007-2008, Kandidatansvarig Rekrytering, projektadministration, personalledning och utbildning.

Prime Office AB, 2007, Eventpersonal Event marketing i offentliga miljöer.

FF Fastighetsservice, 2004, Fastighetsskötare Vanlig förekommande skötsel av större hyreshus.

Stiftelsen Å-Hemmet, 2004, Fastighetsskötare Vanligt förekommande skötsel av äldreboende.

MedicHus, 2002-2004, Trädgårdslust Trädgårdsanläggning i anslutning till äldreboende.

Bellis Växtmiljö, 2002, Växtskötare Skötsel av växter i inomhusmiljö.

Liseberg, 2001, Trädgårdsarbetare Skötsel av parkens gröna ytor.

Bräckeskolan, 2000-2001, Bildlärare (vikarie) Undervisning i bild årskurs 5-9.

Språk:

Svenska, flytande.

Engelska, mycket bra.

Danska, modersmål.

Teckenspråk, grund

Data:

Vana av Intranät. Grundläggande kunskaper i Visma Administration 2000. Kan jobba i både PC och Mac miljö.

Övriga meriter:

Styrelse ledamot i Föreningen Kretsloppet. Skyddsombud på StudentConsulting AB. Har gjort frilansarbeten inom konst och hantverk, en akryltavla till Arbetsförmedlingen, 5 akryltavlor till Bräckeskolan, 3 kollage till Eritreansk föreningen och skulpturutställning på Kyrkbytorgets bibliotek.