Goddagens, folk! Här kommer en till bildrutan, det är pojken som tackade Steve för att han hjälpte få ner bollen från trädet med den möbelstrålen.