Farbror Herbert bor i Arkansas. Carl är Herberts brorson. De träffades för länge sedan. Carl och hans farbror Herbert gick på promenad runt i Arkansas.