Vol 12: ”To Find a Moonlight stone”! Kvällen hände att Zachi blivit knippade av den stiligare vampyren vid namn; Ace som är intresserad av henne och Pierre kände sig själv svek, under tiden Rose Knight Detective försöker att lösa om vad ska han göra med Zachi? Under tiden Ace att använda henne från skuggor som kallar ’Shadow Zachi’!

Vol 13: Shadow Zachi!