För 2 månader senare fått jag beställt en lång bit väggmålning av min mamma om min serie ” My StarLove Knight” och var klart i 6 dagar! Mamma var uppspelet att de stora tavlan skulle var färdigt och så mega stolt över mig med mina skicklighet till och med att en av mina bröder är svartsjuka på min skicklighet som inspirera av Fariy Ranmaru och Obey me one master to rule them all!