Houjutsu (法術) är den magi som människor använder för att bekämpa Majutsu (demon magi).

”Hou” (法) betyder ”lag, princip, metod” (som principerna följs av en religion). ”Jutsu” (術) betyder ”skicklighet, hantverk eller magi”. Översättningen för houjutsu skulle vara bokstavligen ”religiös magi”. Ryoku (力) betyder förmåga, så houryoku betyder ”religiös styrka” (kraften att använda sådan magi).

Houjutsu kan läras av människor, så deras makt beror på hur mycket de studerar konsten. Människor kan också använda Houseki (法 石) eller ”religiösa stenar” som försvagar Mazoku .

Religiös makt ( Houryoku ) kan förvärvas, men inte demonskraft ( Maryoku ). Maryoku är den magiska förmågan som Mazoku har och det är en egenskap hos själen. Det kan inte läras, så hur stark eller svag din demonstyrkor är beroende av din själ och du kan inte förbättra dina färdigheter (även om vissa av krafterna kan vara dolda).