Själavandring eller reinkarnation; från: re: åter och karnis: kött, det vill säga ”åter i köttet”, är ett begrepp för trosföreställningar som innebär att en människas själ inte dör med kroppen, utan att hela själen, eller delar av den, kan föras vidare till en ny kropp, endera i människa eller djur.

Centralt i den  synen på reinkarnationen är den man skapat genom att utföra goda eller onda handlingar, enligt principen som man sår får man skörda. Karman i detta liv bestämmer nästa, och så vidare, den som utför onda handlingar återföds som djur eller fattig medan goda människor återföds som högburna människor. Inom är slutmålet  då man lämnar återfödelsernas kretslopp. Karmalagen betraktas här som en universell andlig naturlag. Den ger detaljerade beskrivningar av vad som händer under reinkarnation enligt den . När den 14:e  intervjuades sade han att han skulle överge reinkarnationsläran om den blev vetenskapligt motbevisad (Dalai lama lade dock till att detta skulle vara svårt att göra).

En annan grekisk term för samma sak är palingenesis, men termen är bredare och kan även beteckna en återfödelse av hela världar.  använder begreppet som en, där en strävan eller vilja manifesterar sig hos nya individer. Anhängare  ansåg detta vara en palingenesis av  riket.  beskriver detta som. En annan användning är inom biologin, där begreppet ställs mot , såtillvida att det betecknar enkom ärvda egenskaper.

Omkring 20 % av EUs befolkning uppger att de tror på reinkarnation, i någon form. 
Precis som anime och manga: Inuyasha, fushigi yuugi, world break, blade dance t.ex!