Vi är förbjudna att följa efter;

En, romantik! Bli aldrig kär i motsatt kön
Två; Vrede! Håll aldrig matningar av ilska och hat
Tre; avundas! Aldrig önska vilken antoher har
Fyra; aparhy! Hjälp aldrig en person i nöd
Fem; lusta! Gå aldrig i ett fysiskt förhållande med det motsatta könet

Sex; våld! Skada aldrig någon annan
Sju; hedonism! Konsumera aldrig alkohol, cigaretter eller droger
Åtta; degeneration! Uppför dig aldrig på ett odisciplinerat sätt
Nio, stolthet! Väx aldrig förgäves om din egen makt
Tio; befrielse! Avslöja aldrig din sanna identitet