Beskrivning

Avari är känt som ”The Land of Fire”. Detta mäktiga kungarike ligger på vulkaniskt land som är rikt på värdefulla malmer. Avaris mest kända exportvara är rött kaffe.

Kultur/Människor

  • Många av Avaris folk hyser hemliga ambitioner.
  • De är karismatiska och interagerar ofta med andra rikens.
  • På grund av de många ådrorna av värdefull malm som löper över hela kungariket, är Avarians utmärkta metallsmeder och hantverkare av magiska vapen.
  • Polygami är accepterat i Avari.
  • Avari har Dragon Riders. (Prinsarnas vägbok 2; kapitel 2)

Relationer med andra kungadömen

  • Avari är beskyddande av Invidia och fientlig mot Qelsum och Ira.
  • Avari har ett ekonomiskt avtal med Akedia, Ira, Luxure och Qelsum. ( Enchanted & Entwined – Rio’s Route)

Bilder på Avari